Kru Gaem School

โรงเรียนสอนภาษา

เยอรมัน-ไทย

by Kru Gäm

เกี่ยวกับครูแก้ม

ประวัติโดยย่อของครูแก้ม ผู้สอนภาษาเยอรมันและภาษาไทย นางสาวพนารัตน์ นพคุณ อายุ34ปี ประสบการณ์ในประเทศเยอรมัน4ปี และจบการศึกษาปริญญาโทด้านการสอนภาษาเยอรมันโดยตรงจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ออกแบบระบบหรือรูปแบบการสอนในแต่ละคอร์สด้วยตนเอง รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่ ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ครูแก้มมีคำขวัญประจำใจที่ว่า “เรียนแบบสนุกทุกคนชื่นบานทั้งเรียนทั้งการบ้านนักเรียนเขียนอ่านชำนาญไวไว” ครูแก้มอธิบายว่าเมื่อเราสนุกกับการเรียนเราจะเข้าถึงและจดจ่อกับการเรียน รวมถึงพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็จะทำให้นักเรียนถึงเป้าหมายซึ่งก็คือ การใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Persönliche Informationen über „Kru Gäm", die alle Kurse leitet.:

Panarat Noppakun alias “Kru Gäm”, ist eine 34 jährige Thailänderin, die vier Jahre lang in Deutschland gelebt hat und das Master-Zertifikat in “Deutsch als Fremdsprache”(DaF) an der Ramkamhaeng-Universität in Thailand erwarb. Sie gestaltet ihre Thai-Deutsch Sprachkurse mit Lernaktivitäten und vielfältigen Lehr- und Lernmaterialien. Durch passende Übungen, Wiederholungen, abgestimmte Themen und die systematische Reihenfolge kommen ihre Schüler und Schülerinnen zum Ziel, Thai oder Deutsch zu beherrschen. Dabei nutzt sie nicht nur ihre professionellen Kenntnisse, sondern auch ihre spielerischen Ideen und ihre Freude im Umgang mit den Schülern, um ihr Sprachwissen weiterzugeben.

Ihr Motto für den Unterricht lautet: “Stress kommt nicht in Frage – mit Spass kommt man zum Ziel.” “Sanuk!” – typisch Thai, werden manche sagen. Stimmt! Und die moderne Lernpsychologie bestätigt den Erfolg dieser Methode.

โครงสร้างคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

ในการเรียนภาษาไทยหรือภาษาเยอรมันให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นการพูดได้ ฟังได้ รวมถึงทั้งการอ่านและการเขียนได้นั้น เราควรจะเรียนตามลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ ซึ่งทางโรงเรียนมีคอร์สเรียนในระดับชั้นต่างๆ ตามระดับความรู้ของผู้เรียน ดังตัวอย่างเช่น หากผู้ที่จะเรียนยังไม่เคยเรียนหรือยังไม่มีพื้นฐานความรู้ในภาษาเยอรมันมาก่อน ควรเริ่มเรียนตั้งแต่คอร์สภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้นนักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตัวอักษร พยัญชนะ และสระต่างๆ ในภาษาเยอรมัน รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง จากนั้นจะเริ่มเข้าสู้ระดับคำ นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวันในเบื้องต้น จากนั้นจะเข้าสู่ระดับประโยค โดยภายในคอร์สแรกนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้โครงสร้างประโยคอย่างง่ายก่อนอาทิเช่น การกล่าวทักทาย การแนะนำตนเอง และการตั้งคำถามรวมถึงคำตอบอย่างง่ายๆ เป็นต้น และเมื่อจบคอร์สแรกแล้วนั้น หากผู้เรียนต้องการที่จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาเยอรมันต่อไปก็สามารถเรียนคอร์สต่อไปซึ่งก็คือคอร์สภาษาเยอรมันสำหรับเตรียมสอบA1 โดยในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างประโยคหรือโครงสร้างทางภาษาที่ละเอียดยิ่งขึ้น หลังจากจบคอร์สที่สองดังกล่าวมาแล้วผู้เรียนก็สามารถพัฒนาความรู้ภาษาเยอรมันต่อไปได้อีกในคอร์สที่สามซี่งก็คือ คอร์สภาษาเยอรมันสำหรับเตรียมสอบA2 เป็นต้น
โครงสร้างคอร์สเรียนภาษาเยอรมัน

Struktur der Kursreihe (Stufen der Kurse)

Um die Sprache, also Thai oder Deutsch, ganz entspannt aber erfolgreich zu lernen, sollte man dabei schon Schritt für Schritt vorgehen. Wir bieten Ihnen dafür die passenden Kurse an. So ist zum Beispiel für jemanden, der gar keine Deutschkenntnisse hat, der Kurs für Anfänger geeignet. Hier lernt man erstmal die Buchstaben A-Z kennen, und kann wichtige Wörter für den Alltag benutzen und einfache Sätze bilden. Dann, wenn man sein Deutsch noch weiter entwickeln will, kann man den zweiten Kurs nehmen, also A1Kurs. Damit erweitert man seinen Wortschatz und lernt mehr von der Struktur der deutschen Sprache. Dann folgt A2Kurs usw.
Struktur der Kursreihe (Stufen der Kurse)

คอร์สเรียนภาษาในระดับต่างๆ
Verschiedene Kurse

เยอรมันสำหรับผู้เริ่มต้น
รอบเช้า 10.00-12.00
รอบบ่าย 14.00-16.00
รอบเย็น 17.00-19.00
นักเรียนสามารถตกลงเวลาเรียนกับครูได้ด้วยค่ะ
เยอรมันสำหรับเตรียมสอบ A1
รอบเช้า 10.00-12.00
รอบบ่าย 14.00-16.00
รอบเย็น 17.00-19.00
นักเรียนสามารถตกลงเวลาเรียนกับครูได้ด้วยค่ะ
เยอรมันสำหรับเตรียมสอบ A2
รอบเช้า 10.00-12.00
รอบบ่าย 14.00-16.00
รอบเย็น 17.00-19.00
นักเรียนสามารถตกลงเวลาเรียนกับครูได้ด้วยค่ะ
เยอรมันสำหรับเตรียมสอบ B1
รอบเช้า 10.00-12.00
รอบบ่าย 14.00-16.00
รอบเย็น 17.00-19.00
นักเรียนสามารถตกลงเวลาเรียนกับครูได้ด้วยค่ะ
เยอรมันสำหรับเตรียมสอบ B2
รอบเช้า 10.00-12.00
รอบบ่าย 14.00-16.00
รอบเย็น 17.00-19.00
นักเรียนสามารถตกลงเวลาเรียนกับครูได้ด้วยค่ะ
Thai für Anfänger
10.00-12.00
14.00-16.00
17.00-19.00
Andere Uhrzeiten gehen auch
Lesen Schreiben Sprechen Hörverstehen
10.00-12.00
14.00-16.00
17.00-19.00
Andere Uhrzeiten gehen auch
Sprechen Hörverstehen

10.00-12.00

14.00-16.00

17.00-19.00

Andere Uhrzeiten gehen auch

ค่าเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนค่ะ

จำนวนนักเรียน 1 คน
ค่าเรียน 500 บาท/ชม./คน
จำนวนนักเรียน 2 คน
ค่าเรียน 400 บาท/ชม./คน
จำนวนนักเรียน 3 คน
ค่าเรียน 350 บาท/ชม./คน
จำนวนนักเรียน 4-6 คน
ค่าเรียน 300 บาท/ชม./คน
ค่าเรียน 1 คน (คอร์สสั้น 20 ชม.)
ค่าเรียน 10,000 บาท/คอร์ส/คน
ค่าเรียน 2 คน (คอร์สสั้น 20 ชม.)
ค่าเรียน 8,000 บาท/คอร์ส/คน
ค่าเรียน 3 คน (คอร์สสั้น 20 ชม.)
ค่าเรียน 7,000 บาท/คอร์ส/คน
ค่าเรียน 4-6 คน (คอร์สสั้น 20 ชม.)
ค่าเรียน 6,000 บาท/คอร์ส/คน